1. Thành phố Cà Mau

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Trương Nhị, P. 2, Phường 2 Nhà thuốc Minh Tinh Đường ⭐ viên 0907864709
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Quầy thuốc Như Ngọc ⭐ viên 0949 897 996
10c Trưng Nhị- P. 2, Phường 2 Nhà thuốc Vĩnh Thuận ⭐ siro 0947779396

2. Huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
207 Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Tiệm thuốc bắc Hậu Minh Đường ⭐ viên 0918405542

3. Huyện Năm Căn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
18 Nguyễn Tất Thành, Huyện Nắm Căn, Thị Trấn Năm Căn Tiệm thuốc Bắc Đồng Xuân Đường ⭐ viên 0918111380
Loading...