1. Thành phố Đông Hà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
27 Phan Bội Châu, P1, Phường 1 Nhà thuốc Ngân Hoa ⭐ viên siro 0945308559
186 Trần Hưng Đạo, Phường 3 Nhà thuốc An Phúc ⭐ viên siro 0915340777
Chợ Đông Hà, P1, Phường 1 Nhà thuốc Kim Thanh siro 0972234233

2. Thị xã Quảng Trị

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
227 Trần Hưng Đạo, P2, Phường 2 Nhà thuốc Đông Hải super ⭐ viên siro 0912861241

3. Huyện Vĩnh Linh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
86 Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá Nhà thuốc Thùy Dung ⭐ viên 0985398667
Khóm 2, Tt. Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá Nhà thuốc Tuân Xuyến viên 0869870851

4. Huyện Gio Linh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Cầu, Thị trấn Gio Linh Quầy thuốc số 32 viên 0866132959
Số 4 Đường 2/4, Thị trấn Gio Linh Quầy thuốc Thùy Linh viên siro 0942536777
Loading...