1. Thành Phố Đồng Hới

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
28 Nguyễn Thái Bình, Phường Nam Lý Nhà thuốc Phương Anh ⭐ viên siro 0375951275
Cổng Chính Chợ, Phường Hải Đình Nhà thuốc Tuấn Thoa ⭐ viên siro 0978555068
Cổng Bệnh Viện Cuba Đồng Hới, Phường Nam Lý Nhà thuốc Hùng Dục ⭐ viên siro 0935837123
126 Phan Đình Phùng, Đồng Hới, Nhà thuốc Lan Sơn ⭐ viên 0919451349

2. Thị xã Ba Đồn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
07 Hùng Vương, Phường Ba Đồn Nhà thuốc Vân Hồng ⭐ viên siro 0915222672

3. Huyện Bố Trạch

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổng Chợ Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão Quầy thuốc Thùy Miên ⭐ viên siro 0912457793
Loading...