1. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
427 Phan Văn Trị Nhà thuốc Đại Đức Mạnh ⭐ viên 0982405268

2. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
122 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Mai Uyên ⭐ viên siro 0936666399
15B Đường số 30 Nhà Thuốc Thanh Thùy ⭐ viên siro 0905900908

3. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
839 Nguyễn Kiệm, P. 3 Nhà thuốc Trung Nguyên 2 ⭐ siro 0938137199
463 Nguyễn Văn Công Nhà thuốc Phú Quang 2 viên siro 0909577529
13 Phạm Ngũ Lão Nhà thuốc Đắc Hưng viên 0984722217

4. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
103 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Minh Châu 8 ⭐ viên siro 0963017777

5. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
496 Phan Huy Ích Nhà thuốc Minh Châu 7 ⭐ viên 0365665471
146 Nguyễn Tư Giản Nhà thuốc Hoàng Lan 3 siro 0988804058
608 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc An Thịnh siro 0902944695

6. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
316 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Minh Châu 20 viên siro 0988938484
36 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Bảo Thu siro 0773933714

7. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
505 Nguyễn Oanh, P17 Nhà thuốc Minh Châu 6 siro 0962226086
Loading...