1. Phường Phước Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
05 Đường Số 7 Nhà thuốc Bảo Trâm ⭐ viên siro 0903101051
91 Đường Số 18 Nhà thuốc số 77 siro 0903629968

2. Phường Tăng Nhơn Phú B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
377 Đường Lê Văn Việt Nhà thuốc Thăng Long ⭐ viên siro 0902533578
330 Lê Văn Việt Nhà thuốc Phương Thảo siro 0799712627
259 Đình Phong Phú Nhà thuốc Hồng Thắm siro 0348209602

3. Phường Phước Long A

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
54 Đỗ Xuân Hợp Nhà thuốc Minh châu 6 viên siro 0774643839
G19 Đường 410, Kdc Bắc Rạch Chiếc Nhà thuốc Huyền Pharmacy siro 0971726068

4. Phường Hiệp Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
279 Lê Văn Việt Nhà thuốc Đức Quí siro 0907265568
12 Lê Văn Việt Nhà thuốc Phương Linh siro 0988174245

5. Phường Tăng Nhơn Phú A

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
số 7/3c đường 182 Công ty TNHH Dược Phẩm GH siro 0985356793

6. Phường Phước Long B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
101 Trần Thị Điệu, Đường 61 Nhà thuốc Bảo Ngân siro 0987177473

7. Phường Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
232 Nguyễn Văn Tăng Nhà thuốc Gia Bảo siro 0364329813
555 Nguyễn Xiển Nhà Thuốc Huyền Châu 9 siro 0963882834

8. Phường Phú Hữu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
299 Liên Phường Nhà thuốc Khang Điền siro 0933761562
39H1 Đường Gò cát Nhà Thuốc Tân Trinh siro 0909081514
Loading...