1. Phường Tân Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Tân Mỹ Nhà thuốc Tân Phú ⭐ viên 0919955165
2 Đường C Nhà Thuốc FPT Long Châu 2 Đường C viên siro 18006928
1008 Huỳnh Tấn Phát (Khu Dân Cư) Nhà Thuốc FPT Long Châu 1008 Huỳnh Tấn Phát (Khu Dân Cư) viên siro 18006928
72 Tân Mỹ (Đối Diện Chợ Tân Mỹ) Nhà Thuốc FPT Long Châu 72 Tân Mỹ (Đối Diện Chợ Tân Mỹ) viên siro 18006928

2. Phường Tân Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
B21 Đường D4, Khu Dân Cư Him Lam Nhà thuốc Gia Vinh Pharmacy viên siro 0934167098
621-623 Trần Xuân Soạn Nhà Thuốc FPT Long Châu 621-623 Trần Xuân Soạn viên siro 18006928
224A Lê Văn Lương Nhà Thuốc FPT Long Châu 224A Lê Văn Lương viên siro 18006928
587 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 587 Trần Xuân Soạn viên siro 19001572

3. Phường Tân Thuận Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
85 Bùi Văn Ba (Chợ Bùi Văn Ba) Nhà Thuốc FPT Long Châu 85 Bùi Văn Ba (Chợ Bùi Văn Ba) viên siro 18006928
489 Huỳnh Tấn Phát Nhà Thuốc FPT Long Châu 489 Huỳnh Tấn Phát viên siro 18006928

4. Phường Tân Phong

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
60 Nguyễn Đức Cảnh (Khu Phú Mỹ Hưng) Nhà Thuốc FPT Long Châu 60 Nguyễn Đức Cảnh (Khu Phú Mỹ Hưng) viên siro 18006928
7 Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 7 Bùi Bằng Đoàn viên siro 19001572
052 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố Mỹ Khánh 3-H11-2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 52 Nguyễn Đức Cảnh viên siro 19001572

5. Phường Bình Thuận

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
201 Lâm Văn Bền Nhà Thuốc FPT Long Châu 201 Lâm Văn Bền viên siro 18006928

6. Phường Phú Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
169 Phạm Hữu Lầu Nhà Thuốc FPT Long Châu 169 Phạm Hữu Lầu viên siro 18006928

7. Phường Tân Quy

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
361 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 361 Lê Văn Lương viên siro 19001572
52 đường số 51, khu phố 4, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 184 Lâm Văn Bền viên siro 19001572
Loading...