1. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1019 Hồng Bàng Nhà thuốc Phú Lâm ⭐ viên 02838760318
512 Hồng Bàng Nhà Thuốc FPT Long Châu 512 Hồng Bàng viên siro 18006928

2. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33C Tân Hòa Đông (Ngã Tư Tân Hòa Đông Và Đặng Nguyên Cẩn) Nhà Thuốc FPT Long Châu 33C Tân Hòa Đông (Ngã Tư Tân Hòa Đông Và Đặng Nguyên Cẩn) viên siro 18006928
269 Bà Hom, Phường 13, Quận 06, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 269 Bà Hom viên siro 19001572

3. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
183- 185 Bình Phú (Đối Diện Cà Phê Bằng Lăng Tím Garden) Nhà Thuốc FPT Long Châu 183- 185 Bình Phú (Đối Diện Cà Phê Bằng Lăng Tím Garden) viên siro 18006928
249D Nguyễn Văn Luông Nhà Thuốc FPT Long Châu 249D Nguyễn Văn Luông viên siro 18006928
14 Bình Phú Nhà Thuốc FPT Long Châu 14 Bình Phú viên siro 18006928
249 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 249 Nguyễn Văn Luông viên siro 19001572

4. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
160 Tân Hòa Đông (Đối Diện Trường Tiểu Học Trương Công Định) Nhà Thuốc FPT Long Châu 160 Tân Hòa Đông (Đối Diện Trường Tiểu Học Trương Công Định) viên siro 18006928
234/1 Phạm Phú Thứ Nhà Thuốc FPT Long Châu 234/1 Phạm Phú Thứ viên siro 18006928
184G Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 184G Tân Hòa Đông viên siro 19001572

5. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
49 Lô V Nhà Thuốc FPT Long Châu 49 Lô V viên siro 18006928

6. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
187 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 187 Bình Tiên viên siro 19001572
Loading...