1. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
171 - 173 Bình Phú Nhà thuốc Hoàng Chinh ⭐ viên siro 02838761506
747 Hậu Giang Nhà thuốc Hoàng Châu ⭐ viên siro 0567002002
64 Đường 26 Nhà thuốc Diệu Thảo siro 0909777896

2. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1019 Hồng Bàng Nhà thuốc Phú Lâm ⭐ viên siro 02838760318

3. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
32c Hậu Giang Nhà thuốc Kim Ngọc 2 viên siro 0914863563

4. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
944 An Dương Vương Nhà thuốc Lan Phương ⭐ siro 0913108434
Loading...