1. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
309 Hoàng Diệu Nhà thuốc Hữu Nghị II ⭐ viên siro 0949800269
305-307 Hoàng Diệu Nhà Thuốc FPT Long Châu 305-307 Hoàng Diệu viên siro 18006928

2. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
302 Tôn Đản (Gần Trung Tâm Dạy Nghề) Nhà Thuốc FPT Long Châu 302 Tôn Đản (Gần Trung Tâm Dạy Nghề) viên siro 18006928
198O Xóm Chiếu Nhà Thuốc FPT Long Châu 198O Xóm Chiếu viên siro 18006928

3. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
13 Nguyễn Khoái Nhà thuốc Bảo Châu siro 0983211970
Loading...