1. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
39b Phú Thọ Nhà thuốc Khánh An viên 0903655860

2. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
85 Trần Quý Nhà thuốc Hoàng Khanh viên 0934512379

3. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
14 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc số 1 ⭐ siro 0362560381
Loading...