1. Thị trấn Hóc Môn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19/1 Lê Lợi Nhà Thuốc FPT Long Châu 19/1 Lê Lợi viên siro 18006928
2/6 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/6 Trưng Nữ Vương viên siro 18006928
6/60 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 6/60 Trưng Nữ Vương viên siro 18006928

2. Xã Tân Hiệp

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
54/3A Dương Công Khi, ấp Thới Tây 2 Nhà Thuốc Minh Châu 7 viên 0988406883
50 Dương Công Khi, ấp Thới Tây 1 Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hạnh 2 siro 0339886975

3. Xã Bà Điểm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
63/3 Thái Thị Giữ Nhà Thuốc FPT Long Châu 63/3 Thái Thị Giữ viên siro 18006928
37/3 Phan Văn Hớn Nhà Thuốc FPT Long Châu 37/3 Phan Văn Hớn viên siro 18006928
52/23 Thái Thị Giữ, ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Bà Điểm viên siro 19001572
3/5A ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Phan Văn Hớn viên siro 19001572
59/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 59/5A Đông Lân viên siro 19001572

4. Xã Tân Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân Nhà Thuốc FPT Long Châu 30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân viên siro 18006928
2/3 Lê Thị Hà Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/3 Lê Thị Hà viên siro 18006928
33/4B - 33/4F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 34/4F Trung Mỹ Tân Xuân viên siro 19001572

5. Xã Xuân Thới Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) Nhà Thuốc FPT Long Châu 65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) viên siro 18006928

6. Xã Đông Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69B Đặng Thúc Vịnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 69B Đặng Thúc Vịnh viên siro 18006928

7. Xã Trung Chánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
119/7 Ấp Trung Chánh 1 Nhà Thuốc FPT Long Châu 119/7 Ấp Trung Chánh 1 viên siro 18006928

8. Xã Tân Thới Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
98/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 98/1A Lê Lợi viên siro 19001572

9. Xã Thới Tam Thôn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
46/1g Ấp Thới Tứ 2 Nhà thuốc Vân Khánh ⭐ siro 0918599668
15/7D Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 15/7D Đặng Phúc Vịnh viên siro 19001572

10. Xã Xuân Thới Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
13/1A ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 13/1A Xuân Thới Đông 1 viên siro 19001572
Loading...