1. Thị trấn Tân Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A8/8 Nguyễn Hữu Trí Nhà thuốc Chợ Đệm ⭐ siro 0949759779

2. Xã Hưng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D10/40 Đoàn Nguyên Tuấn Nhà thuốc Nhân Ái ⭐ viên siro 0982754744
C21/25 Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 3 Nhà Thuốc Ngọc Châu 1 siro 0933616646

3. Xã Phong Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D1/8- D1/8a Quốc Lộ 50, Ấp 4 Nhà thuốc Sinh Đôi 2 ⭐ viên siro 090 888 91 89

4. Xã Vĩnh Lộc B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
C6/4 Võ Văn Vân Nhà thuốc Tâm Đức 5 viên 0369288262
C1/2b Võ Văn Vân Nhà thuốc Phát Tài siro 0973158698
B11/11d Võ Văn Vân, Ấp 2 Nhà thuốc Huy Nguyễn siro 0973158698

5. Xã Vĩnh Lộc A

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A6/1 Vĩnh Lộc A, Ấp 1 Nhà thuốc Ngọc Hương siro 0966119330
347 Ấp 2, Liên ấp 26 Nhà Thuốc Hoàng Tuấn 2 siro 0911308535

6. Xã Tân Kiên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
B5/1 Trần Đại Nghĩa Nhà thuốc Hồng Phúc siro 0908837829

7. Xã Tân Nhựt

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A5b/159b Ấp 1 Nhà thuốc Châu Ân siro 0902409578
Loading...