1. Xã Hòa Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Bãi Hòa Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Hòa Xá viên 02433234124

2. Xã Hòa Nam

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hòa Phú Hòa Nam Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Đặng ⭐ siro 02433009592
Dư Xá Hòa Nam Quầy thuốc Hồng Vân - Đinh Xuyên viên siro 02433150104

3. Xã Trường Thịnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Cầu Lão Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Lão ⭐ viên 02433150108

4. Xã Đại Hùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngũ Luân Đại Hùng Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bái ⭐ viên siro 02432505148

5. Xã Trầm Lộng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Chòng, Thu Nội Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Chòng viên siro 0865904645

6. Xã Đồng Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Cháy Vọng Tân Quầy thuốc Chiêm Thuận siro 0988474522

7. Xã Đội Bình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngoại Độ Đội Bình Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Dầu ⭐ siro 02432505149

8. Xã Minh Đức

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cầu Minh Đức Quầy thuốc Hồng Vân - Minh Đức ⭐ siro 02432232016

9. Xã Liên Bạt

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Vũ Ngoại Quầy Thuốc Hồng Vân - Vũ Ngoại ⭐ siro 02433734286
Loading...