1. Thị trấn Vân Đình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Thanh Ấm (Đầu Dốc Bệnh Viện Đa Khoa Vân Đình) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Thanh Ấm (Đầu Dốc Bệnh Viện Đa Khoa Vân Đình) viên siro 18006928

2. Xã Phương Tú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Mới Phương Tú Quầy thuốc Hồng Minh siro 0987368611

3. Xã Đại Hùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái, Thôn Quan Tự Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bái ⭐ siro 02432505148

4. Xã Minh Đức

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cầu Quầy thuốc Hồng Vân - Minh Đức ⭐ siro 02432232016

5. Xã Trung Tú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chẩn Kỳ Quầy Thuốc Lê Âu siro 0986018489
Loading...