1. Phường Quảng An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
180 Xuân Diệu Nhà thuốc Thanh Thúy ⭐ viên siro 0943403338
312 Nghi Tàm Nhà thuốc Triệu Cơ viên siro 0982164795

2. Phường Xuân La

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
62 Ngõ 28 Xuân La Nhà thuốc Trang Anh ⭐ viên siro 0906226995
Ct36, Ngõ 28 Nhà thuốc Hồng Phúc 2 viên 0985868626
Số 44 Nguyễn Hoàng Tôn Nhà Thuốc Kim Ngân siro 01664 088576

3. Phường Thụy Khuê

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
88 Thụy Khuê Nhà thuốc Minh Tuyên viên 0383725956
14 Dốc Tam Đa Nhà thuốc Đức Duy II viên siro 0986944671

4. Phường Nhật Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
25 Ngõ 200 Âu Cơ Nhà thuốc Hồng Phúc viên 0985868626

5. Phường Phú Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Phú Gia Nhà thuốc Bình Minh ⭐ siro 0904265283
Kiot Số 1, Chợ Phú Gia Nhà thuốc Phúc Lợi viên siro 0973259027
Loading...