1. Xã Phù Lỗ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
79 Đường 3, Phù Lỗ Quầy thuốc Gia Đình ⭐ siro 0915144955

2. Xã Tiên Dược

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 1 đường bệnh viện, tổ 1 Miếu Thờ Quầy thuốc Saohapharco ⭐ siro 0983109692

3. Xã Minh Trí

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tổ 2 Thái Lai Quầy thuốc hương hải siro 0987839346

4. Xã Thanh Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thạch Lỗi Quầy Thuốc Bình An siro 0352042428

5. Xã Tân Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xuân Dục Nhà thuốc Thịnh Hiên siro 0978296619

6. Xã Mai Đình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đặc Tài Quầy thuốc Định Thu siro 0816045729

7. Xã Trung Giã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổng Sau Chợ Nỷ Quầy thuốc Đỗ Thắng ⭐ siro 0348083868
Cổng Sau Chợ Nỷ Quầy thuốc An Duyên siro 0975723019
Loading...