1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phố chợ 2 (Đầu Phố Chợ 2 - Chợ Phú Minh) Nhà Thuốc FPT Long Châu Phố chợ 2 (Đầu Phố Chợ 2 - Chợ Phú Minh) viên siro 18006928

2. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 251 Tiểu Khu Mỹ Lâm (Ngã Ba Quốc lộ Vào Bệnh Viện Phú Xuyên) Nhà Thuốc FPT Long Châu  251 Tiểu Khu Mỹ Lâm (Ngã Ba Quốc lộ Vào Bệnh Viện Phú Xuyên) viên siro 18006928

3. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Bái Xuyên (Ngay Chợ Bái) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Bái Xuyên (Ngay Chợ Bái) viên siro 18006928

4. Xã Hồng Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
216 Đường 429 (Đối Diện Chợ Chiều Sân Đình) Nhà Thuốc FPT Long Châu 216 Đường 429 (Đối Diện Chợ Chiều Sân Đình) viên siro 18006928

5. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ siro 0342110767

6. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Nội Văn Hoàng Quầy thuốc Trường Thanh siro 0961664222
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc siro 0912303700

7. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn An Khoái Quầy thuốc Tốt siro 0962650731

8. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Làng Khang Quầy thuốc Hạnh Tùng siro 0392488576
Loading...