1. Phường Hàng Mã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
91e Hàng Mã Nhà thuốc Đức ⭐ viên siro 0903295357
93 Hàng Mã Nhà Thuốc FPT Long Châu 93 Hàng Mã viên siro 18006928

2. Phường Chương Dương Độ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
95 Chương Dương Độ (Gần Ngã Tư Giao Với Bạch Đằng) Nhà Thuốc FPT Long Châu 95 Chương Dương Độ (Gần Ngã Tư Giao Với Bạch Đằng) viên siro 18006928
38 Hàm Tử Quan (Đối Diện Công Ty Cầu Đường Hà Nội) Nhà Thuốc FPT Long Châu 38 Hàm Tử Quan (Đối Diện Công Ty Cầu Đường Hà Nội) viên siro 18006928

3. Phường Hàng Buồm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
39 Nguyễn Siêu Nhà Thuốc FPT Long Châu 39 Nguyễn Siêu viên siro 18006928

4. Phường Hàng Gai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
18 Hàng Bông (Ngã Tư Lý Quốc Sư Cắt Hàng Bông) Nhà Thuốc FPT Long Châu 18 Hàng Bông (Ngã Tư Lý Quốc Sư Cắt Hàng Bông) viên siro 18006928

5. Phường Hàng Bông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
91 Phủ Doãn Nhà thuốc 24h ⭐ siro 0912226797
87 Phủ Doãn Nhà thuốc 24h siro 0934407500

6. Phường Hàng Trống

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Phủ Doãn Nhà thuốc 24h siro 0912226797
Loading...