1. Thị trấn Trâu Quỳ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 136 Ngô Xuân Quảng Quầy thuốc Minh Quang ⭐ viên siro 0985129695

2. Thị trấn Yên Viên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 47 Ngõ 448, Hà Huy Tập Quầy Thuốc Minh Nguyệt siro 0862958850

3. Xã Yên Viên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
434 Hà Huy Tập Quầy thuốc Nhân Đường ⭐ viên 0329781707
Số 226 Hà Huy Tập Nhà thuốc Đỗ Minh ⭐ siro 02438781436

4. Xã Ninh Hiệp

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm 4 Ninh Hiệp Quầy thuốc 24h ⭐ viên 0364016736

5. Xã Dương Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Dương Đá Quầy thuốc Thu Thủy viên 0365743293
Cụm dân cư Đường 5 HKD: QUẦY THUỐC HOÀNG NGÂN siro 0987827211

6. Xã Đa Tốn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Thuận Tốn Quầy thuốc Việt Bảo ⭐ viên siro 098 976 72 22
Tòa S103 Vinhomes Ocean Park Nhà thuốc Hana siro 0374040599
S1- 10 Kdt Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Nhà thuốc Đức Lan siro 0971227875

7. Xã Kim Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Giao Tất B Quầy thuốc Minh Lâm viên 0928715888

8. Xã Yên Thường

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Yên Thường Quầy thuốc Đình Cường ⭐ siro 0988566340

9.

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Ngọc Loan Quầy thuốc Bình Dương ⭐ viên siro 0835 259 677
Loading...