1. Thị trấn Đông Anh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Ga Đông Anh Nhà thuốc Hồng Liên ⭐ viên siro 0975645115
20 Tổ 25 Nhà thuốc Minh Trang 20 ⭐ siro 0914943289
72 Tổ 4 Nhà thuốc Tuấn Lan ⭐ siro 0986216246

2. Xã Kim Chung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 7 Thôn Bầu Nhà thuốc Bình Nguyên ⭐ siro 0975469144
Thôn Bầu Quầy thuốc số 5 viên siro 0834716468

3. Xã Việt Hùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đường Việt Hùng (Gần Đường Tàu), Thôn Dục Nội Quầy thuốc Đức Diện ⭐ siro 0989755118

4. Xã Nam Hồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đối Diện Trường Mầm Non Quầy thuốc Hảo Dũng ⭐ siro 0964517168
Thôn Đìa Nhà thuốc Minh Sơn siro 0977729608

5. Xã Mai Lâm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Mai Hiên Quầy thuốc Tâm Đức siro 0368223316

6. Xã Cổ Loa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đường Cổ Loa Quầy thuốc Huyền Trang ⭐ siro 0978760687

7. Xã Hải Bối

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Điển, Hải Bối Nhà thuốc Cường Ninh 68 siro 0966848248
Loading...