1. Xã Tản Lĩnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Thành (Cạnh Phòng Khám Đa Khoa) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Yên Thành (Cạnh Phòng Khám Đa Khoa) viên siro 18006928

2. Xã Vạn Thắng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 Thôn Chợ Mơ (Gần Chợ Mơ) Nhà Thuốc FPT Long Châu  Thôn Chợ Mơ (Gần Chợ Mơ) viên siro 18006928

3. Xã Phú Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Nhông Nương Tụ (Đối Diện Chợ Nhông) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Nhông Nương Tụ (Đối Diện Chợ Nhông) viên siro 18006928

4. Xã Vật Lại

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Quốc lộ 32 (Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Ba Vì) Nhà Thuốc FPT Long Châu Quốc lộ 32 (Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Ba Vì) viên siro 18006928

5. Xã Phú Phương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổng Làng Phương Châu Quầy thuốc Ninh Oanh siro 0981956938
Loading...