1. Thành Phố Đồng Hới

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
28 Nguyễn Thái Bình, Phường Nam Lý Nhà thuốc Phương Anh ⭐ viên siro 0375951275
Cổng Bệnh Viện Cuba Đồng Hới, Phường Nam Lý Nhà thuốc Hùng Dục ⭐ viên siro 0935837123

2. Thị Xã Ba Đồn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Ba Đồn, Phường Ba Đồn Nhà thuốc số 11 Huỳnh Dung siro 0975823813
Loading...