1. Phường Hòa Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
99 Lê Trọng Tấn Nhà thuốc Ngọc Phúc viên 0906746799
28-28A Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 28 Trịnh Đình Thảo viên siro 19001572

2. Phường Hiệp Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
68/2 Cây Keo Nhà thuốc Diệu Minh siro 093 522 97 58
99 Cây Keo Nhà thuốc Số 99 siro 0775 180 979
70 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 70 Cây Keo viên siro 19001572

3. Phường Phú Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2B Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 2B Lê Khôi viên siro 19001572
222 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 222 Bình Long viên siro 19001572

4. Phường Phú Thọ Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
342a Phú Thọ Hòa Nhà thuốc Minh Nghĩa siro 0903163016
310A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 310A Vườn Lài viên siro 19001572
260-260A-260B Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 260A Nguyễn Sơn viên siro 19001572

5. Phường Sơn Kỳ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 20 Bờ Bao Tân Thắng viên siro 19001572

6. Phường Tân Quý

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 365 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 365 Tân Hương viên siro 19001572
111 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 111 Gò Dầu viên siro 19001572

7. Phường Tân Sơn Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
265 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 265 Tân Kỳ Tân Quý viên siro 19001572

8. Phường Tân Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
55 Trần Hưng Đạo Nhà thuốc Thanh Sương siro 02838124434
325 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 325 Trương Vĩnh Ký viên siro 19001572

9. Phường Tây Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
148 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Tây Thạnh viên siro 19001572
61 Nguyễn Đỗ Cung, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 61 Nguyễn Đỗ Cung viên siro 19001572
Loading...