1. Phường 02

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
34 Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Thúy Liễu viên 0932106733
177 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 177 Âu Dương Lân viên siro 19001572

2. Phường 07

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
0.02 Block A , Chung cư Conic Riverside tại lô Ba, KDC 13B Đô thị mới , Nam Thành Phố Nhà Thuốc Phúc Thiên viên siro 0976488994
3427A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 3427A Phạm Thế Hiển viên siro 19001572

3. Phường 01

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
290A/23 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 290A/23 Dương Bá Trạc viên siro 19001572

4. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
22d, Rạch Cát Nhà thuốc Phương Uyên 2 siro 098 772 08 79
1B Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 1B Mễ Cốc viên siro 19001572

5. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
162 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 162 An Dương Vương viên siro 19001572

6. Phường 08

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
126 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 126 Hưng Phú viên siro 19001572

7. Phường 09

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
513 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 513 Hưng Phú viên siro 19001572

8. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Hoài Thanh Nhà thuốc 301 Trung Hưng siro 0358040652
Loading...