1. Thành Phố Vinh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
78 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, Phường Lê Lợi Quầy thuốc Thu Hường ⭐ viên 0986651088
38 Hồ Tông Thốc, Xã Nghi Phú Nhà thuốc Toàn Nhung 2 ⭐ siro 0962643398
54 Trần Cảnh Bình, Phường Trung Đô Nhà thuốc Giang Thắng siro 0985155644
40 Đại Lộ Thăng Long, Xã Nghi Kim Quầy thuốc Sơn Thủy siro 0984202289
96 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Hưng Bình Nhà thuốc Ngọc Anh siro 0968939995

2. Thị Xã Thái Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
123 Làng Vạc, Phường Long Sơn Công ty dược VTYT Nghĩa Đàn ⭐ siro 0983159203

3. Huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm 10, Xã Sơn Hải Nhà thuốc Nguyệt Phượng ⭐ siro 0987787207
Xóm Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng Quầy thuốc Nguyễn Thị Hiền viên 0979296727
Xóm 4, Xã Tân Sơn Quầy thuốc Nguyễn Thị Loan siro 0973116985

4. Huyện Nghi Lộc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khối4, Thị trấn Quán Hành Nhà thuốc Vinh Tân ⭐ siro 0947422818
Xóm Thống Nhất, Khánh Hợp, Xã Nghi Khánh Nhà thuốc Thông Hồng ⭐ siro 0972003599

5. Huyện Yên Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Mọ, Xã Hậu Thành Quầy thuốc Phúc Dinh siro 0968982122

6. Huyện Con Cuông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khối 7, Tt Con Cuông, Thị trấn Con Cuông Quầy thuốc Tây Nam siro 0987483929

7. Huyện Anh Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Cây Chanh, Xã Đỉnh Sơn, Thị trấn Anh Sơn Quầy thuốc Thành Giang siro 0945062277

8. Huyện Nam Đàn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Sa Nam, Thị trấn Nam Đàn Nhà Thuốc Sáng Thơm ⭐ siro 0985456058

9. Huyện Đô Lương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm 3, Xã Đặng Sơn Quầy thuốc Tâm An siro 0337299120
Loading...